Advies op maat

Advies op maat
Adviseren betekend voor ons, dat wij goed weten waarmee u als klant gebaat bent. Wat heeft u nodig en wat niet? Wat zijn uw mogelijkheden en wensen? Een persoonlijk gesprek is nog altijd de beste methode om hier achter te komen. Alleen zo kunnen wij op maat adviseren en is de kans groot dat u ook (op de langere termijn) tevreden bent.

Advies online
Gelukkig is het anno 2014 ook mogelijk om online te adviseren. Door de Coronacrisis is deze manier van adviseren niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. U hoeft dus niet perse de deur uit. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor voor een persoonlijk gesprek.

Kosten op maat
In Duitsland kunt u allicht enige hulp gebruiken. ts-concept biedt u deze hulp. Helpen betekend in onze ogen adviseren en niet het verkopen van producten.

In Nederland zijn verzekeringsadviseurs sinds 1 januari 2013 verplicht om een uurtarief te hanteren. En dat is zeker geen verkeerde zaak. Een uurtarief is transparanter en in de meeste gevallen voor u als klant goedkoper. Omdat uit onze ervaring elke situatie anders is, bieden wij voor Nederlanders die in Duitsland advies nodig hebben, drie advies-varianten aan:

  • honorarium / uurtarief van 150,00 €
  • provisie / een percentage van de afsluitsom bij pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • een hybride vorm / een combinatie van beiden

In Duitsland is het werken op basis van provisie (nog) zeer gebruikelijk. Omdat sommige klanten toch liever provisie betalen – veel van onze Duitse klanten – bieden wij deze wijze ook aan.

In het eerste gesprek zoeken wij samen met u naar een faire oplossing. Want niet alleen het advies moet op maat zijn, maar ook de kosten.

Bij interesse of vragen, stuur een mail naar Gertie Thiesen – info@ts-concept.com