Arbeidsongeschikt in Duitsland

Arbeidsongeschikt in Duitsland
Werken in Duitsland betekend dat u naast loonbelasting ook sociale premies in Duitsland afdraagt. Daarvoor kunt u dan ook enige sociale zekerheid in Duitsland terug verwachten. Indien u in Duitsland werkeloos wordt of arbeidsongeschikt raakt, dient u bij de Duitse overheid aan te kloppen. Dit geldt ook als u in Nederland woont. De sociale zekerheid in Duitsland is echter kariger dan in Nederland. Het komt erop neer dat u in Duitsland minder geld van de staat krijgt als u geen werk heeft of (gedeeltelijk) niet meer instaat bent om te werken.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoeveel geld u in geval van arbeidsongeschiktheid van de Duitse staat kunt verwachten. Indien u eerder ook in Nederland sociale premies afgedragen heeft (als u in Nederland gewerkt heeft), kunt u ook uit Nederland geld verwachten. U ontvangt in dat geval geld uit Nederland en Duitsland, maar u zult daarmee altijd een matigere uitkering krijgen dan als u alleen in Nederland zou werken. Als u dit financiële risico wilt vermijden, dan kunt u ervoor kiezen in Duitsland een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, een zogeheten Berufsunfähigkitsversicherung, af te sluiten. Een dergelijke verzekering is in Duitsland gebruikelijker dan in Nederland en mede daarom ook vaak goedkoper.

Meer over informatie over arbeidsongeschiktheid in Duitsland en de verschillen tussen Nederland en Duitsland ten aanzien van arbeidsongeschiktheid vindt u hier: Arbeidsongeschiktheid in Duitsland

Verschillen in inkomen bij arbeidsongeschiktheid in Duitsland en Nederland
Indien u in Duitsland ziek wordt heeft u met andere condities te maken dan als u in Nederland ziek wordt. In Duitsland bent u slechter af. In de tabel hieronder staan de verschillen tussen Duitsland en Nederland per situatie uitgelegd. De informatie is afkomstig van het UWV en de Bundesagentur für Arbeit, dat is de Duitse variant van het UWV.

In Nederland

In Duitsland

Wat als u ziek wordt?

De werkgever betaald 2 jaar uw loon door: meestal eerste jaar 100%, het tweede jaar 70%.

De werkgever betaald slechts 6 weken uw loon door: 100%.

Daarna kunt u max. 78 weken (1,5 jaar) Krankengeld krijgen: 70% t.o.v. uw laatstverdiende loon.

Wanneer heeft u recht op een arbeitsongeschikt-heidsuitkering?

Indien u 2 jaar arbeidsongeschikt bent. De WIA-uitkering (IVA of WGA) sluit direct aan op de loondoorbetaling van de werkgever.

Indien u van de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar gewerkt heeft / sociale premies heeft afgedragen.

Let op: u heeft dus niet automatisch recht op een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering!

Wat als u volledig arbeidsongeschikt bevonden wordt? Indien u niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen en de kans klein is dat u beter wordt, heeft u recht op een IVA- uitkering: 75% van uw maandloon Indien u minder dan 3 uur per dag kunt werken, heeft u recht op een volledige Erwerbsminderungsrente: ca. 36% t.o.v. uw gemiddeld verdiende netto loon.
Wat als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden wordt? Indien u voor meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bevonden wordt, heeft u recht op een WGA-uitkering. Deze hangt sterk af van hoeveel u nog kunt werken en kan oplopen tot 70% t.o.v. uw laatstverdiende loon. Indien u meer dan 3 uur en minder dan 6 uur per dag kunt werken, heeft u recht op een halve Erwerbsminderungsrente: ca. 18% t.o.v. uw gemiddeld verdiende netto loon.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoeveel geld u in Duitsland in geval van arbeidsongeschiktheid zou missen ten opzichte van arbeidsongeschiktheid in Nederland. In het voorbeeld is uitgegaan van volledige arbeidsongeschiktheid en de tijd na de wettelijke loondoorbetaling van twee jaar in Nederland en het Krankengeld (anderhalf jaar) in Duitsland:

Unterschied DeutschlandNiederlande im Falle Berufsunfähigkeit 29-01-2014