Bedrijfsverzekeringen

geschäftlich

Bedrijfsverzekeringen in Duitsland
Voor bedrijven en/of ZZP’ers (Freiberufler) zijn er zowel in Nederland als Duitsland verschillende bedrijfsverzekeringen. Onder bedrijfsverzekeringen vallen alle verzekeringen die u als bedrijf kunt afsluiten, om uw bedrijfsrisico’s af te dekken. Net zoals in Nederland gebruikelijk is, bieden ook Duitse verzekeraars verzekeringspakketten aan, zodat uw bedrijf tegen vele risico’s verzekerd is. Een dergelijk verzekeringspakket bestaat uit meerdere specifieke verzekeringen, waarvoor u als ondernemer een totaalbedrag betaald. Omdat het niet altijd duidelijk is welke verzekeringen er precies in het pakket zitten en in hoeverre u als ondernemer precies verzekerd bent, kan het gebeuren dat uw onderneming voor sommige zaken onnodig verzekerd is, terwijl u voor sommige bedrijfsrisico’s niet of onderverzekerd bent. Om bedrijfsrisico’s te vermijden zonder dat uw onderneming daarvoor een vermogen betaald, is het aan te raden de afzonderlijke bedrijfsverzekeringen goed te analyseren. Duitse verzekeraars bieden andere verzekeringen aan dan Nederlandse verzekeraars en verschillen stuk voor stuk in hun aanbod aan verzekeringspakketten. ts-concept helpt u bij het vinden van de voor uw onderneming belangrijke verzekeringen, maakt voor u de vertaalslag en streeft naar de gunstigste oplossing. Vaak is het goedkoper en beter om juist geen voorgeschoteld pakket aan verzekeringen af te sluiten, maar in plaats daarvan zelf te kiezen.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Als ondernemer bent u niet alleen aansprakelijk voor door u zelf veroorzaakte schade, maar ook voor die van uw medewerkers. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), in Duitsland een Betriebshaftpflichtversicherung (BHV), beschermt u als ondernemer tegen de kosten van eventuele letselschade en zaakschade.

Gebouw en inboedel
Met een gebouwverzekering (Gebäudeversicherung) bent u als ondernemer verzekerd tegen inbraak-, brand-, storm- en waterschade aan uw bedrijfspand. Een goederen- en inventarisverzekering (Betriebsinhaltsversicherung) dekt de kosten van deze schaden aan de inboedel van uw bedrijfspand.

Bedrijfsschade
Een bedrijfsschadeverzekering (Betriebsunterbrechungsversicherung) dekt de kosten die u als ondernemer maakt, indien u door schade aan of door (gedeeltelijke) stillegging van uw onderneming: winst misloopt, uw bedrijfsactiviteiten niet kunt voortzetten en/of uw vaste lasten niet kunt betalen.

Rechtbijstand
Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering, in het Duits een Gewerberechtsschutzversicherung, verzekerd u of uw onderneming tegen de kosten van juridische hulp bij conflicten met derden. Een dergelijke verzekering is in Duitsland met klem aan te raden, gezien het Nederlandse rechtssysteem van het Duitse verschilt. Bovendien heeft u in geval van een geschil te maken met de Duitse ambtstaal, die zelfs veel Duitsers boven de pet gaat.

Bedrijfspensioen
Sinds 2002 maken werknemers in Duitsland aanpraak op een bedrijfspensioen. Als u in Duitsland werkgever bent, dan bent u verplicht uw werknemers een bedrijfspensioen aan te bieden, indien zij ernaar vragen. Om juridische problemen te vermijden, is het verstandiger uw werknemers meteen een bedrijfspensioen aan te bieden. Een werkgever die zijn werknemers een bedrijfspensioen aanbiedt is bovendien veel aantrekkelijker. Daarnaast hoeft een bedrijfspensioen voor u als werkgever niet perse meer geld te kosten, zoals sommige werkgevers vrezen. U kunt zelf kiezen op welke manier u het bedrijfspensioen invult en of u als werkgever zelf meebetaalt of niet. Lees meer»

Key-Person
Wanneer een belangrijke schakel binnen uw bedrijf langdurig wegvalt, bijvoorbeeld een projectleider, de bedrijfsleider of zelfs de eigenaar, dan kan dit voor een klein of middelgroot bedrijf tot financiële problemen leiden. Een zogeheten ‘Key-Person-verzekering’ maakt het financieel mogelijk vervangende sleutelpersonen aan te trekken. De premies van deze verzekering zijn meestal als bedrijfsuitgaven fiscaal aftrekbaar.