Verzekeringen in Duitsland

Verzekeringen in Duitsland

Arbeidsongeschiktheid in Duitsland
In Nederland hoeft u zich in geval van arbeidsongeschiktheid weinig zorgen te maken. In Duitsland daarentegen heeft u als werknemer in dat geval echt een financieel probleem, het sociale vangnet is in Duitsland beduidend minder dan in Nederland. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (Berufsunfähigkeitsversicherung) is daarom in Duitsland erg belangrijk. Deze verzekeringen zijn in Duitsland daarentegen wel goedkoper dan in Nederland. Lees meer»

Pensioen in Duitsland
Wanneer u besluit een aantal jaren in Duitsland te gaan (wonen en) werken, dan bouwt u in Nederland geen pensioen op. Indien u een pensioentekort wilt vermijden, is het sterk aan te raden in Duitsland geld opzij te leggen. Wij hebben oplossingen ontwikkeld om uw financiële tekorten zo gering mogelijk te houden. Lees meer»

Gezondheid (wettelijk/particulier) in Duitsland
Sinds 2006 kent Nederland geen verschil meer tussen ‘ziekenfonds’ en ‘particulier’. In Duitsland bestaat nog steeds de mogelijkheid zich via een particuliere of wettelijke ziektekostenverzekering te verzekeren. Daarnaast is de Duitse zorgverzekeringsmarkt complexer dan de Nederlandse, Duitsland telt namelijk meer dan honderd verschillende zorgverzekeraars. Indien u zich particulier dient te verzekeren, heeft u bovendien te maken met grote prijsverschillen tussen de verzekeraars. Op basis van uw wensen en behoeften helpen wij u graag bij het vinden van de meest passende oplossing. Lees meer»

Aansprakelijkheidsverzekering in Duitsland
Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus als u in Duitsland leeft is een aansprakelijkheidsverzekering met dekking in Duitsland met klem aan te raden. Een aansprakelijkheidsverzekering, in Duitsland een Haftpflichtversicherung, beschermt u tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze verzekering kost u niet veel geld, maar u bent meestal wel voor een schadebedrag van meer dan een miljoen euro verzekerd. Lees meer»

Rechtsbijstandsverzekering in Duitsland
Een rechtsbijstandsverzekering (Rechtsschutzversicherung) beschermt u tegen de (hoge) kosten die juridische conflicten in Duitsland met zich mee kunnen brengen. Deze verzekering is zeker aan te raden. Ten eerste kunnen gerechtskosten in Duitsland, evenals in Nederland, behoorlijk oplopen. En ten tweede bent u in Duitsland op vreemd grondgebied. Dat wil zeggen dat u de Duitse wetgeving waarschijnlijk minder goed kent dan eventuele tegenpartijen in Duitsland. Lees meer»