Naar Duitsland

Wonen en/of werken in Duitsland
Als u bij onze oosterburen gaat wonen en/of werken, zult u met een aantal zaken rekening moeten houden: ten eerste dat Duitsland als vakantieland heel anders is dan als land om in te wonen of werken. Het dagelijks leven (oftewel de cultuur) lijkt het zelfde als in Nederland, maar is toch net even anders. Maar nog veel belangrijker: als u de grens over gaat, al is het maar honderd meter, dan heeft u meteen te maken met de Duitse regelgeving, de Duitse sociale zekerheid en niet te vergeten, de Duitse BÜROKRATIE! In hoeverre u van dit allemaal iets zult merken, zal er vooral van afhangen of u (1) alleen in Duitsland gaat werken en in Nederland blijft wonen, (2) in Duitsland gaat wonen en in Nederland blijft werken of (3) dat u volledig emigreert. In het laatste geval zult u het Duitse leven het meest intensief ontdekken en bovendien het meest moeten regelen. Maar ook als u alleen voor werk of alleen om te wonen naar Duitsland gaat valt er “iets” te regelen. Op deze website schenken wij enige aandacht aan deze drie verschillende mogelijkheden. In het kader hiervan hebben wij voor elke situatie een aparte checklist gemaakt. Deze checklisten zijn gebaseerd op wat Duitse overheidsinstellingen van u als Nederlander (of EU-burger) in Duitsland verwachten en op wat voor u als Nederlander in Duitsland (bijzonder) nuttig is. Met dit laatste wordt ook gedoeld op de zeer omvangrijke sociale zekerheid, die u als Nederlander in Nederland geniet. De sociale zekerheid in Duitsland is vergeleken met Nederland erg magertjes.

Wat zijn uw plannen in Duitsland?
(1) Werken in Duitsland, wonen in Nederland
Checklist 1 werken in Duitsland en wonen in Nederland

(2) Wonen in Duitsland, werken in Nederland
Checklist 2 wonen in Duitsland en werken in Nederland

(3) Wonen en werken in Duitsland. Dus volledig emigreren
Checklist 3 wonen en werken in Duitsland

Arbeidsongeschiktheid in Duitsland
In Nederland hoeft u zich in geval van arbeidsongeschiktheid weinig zorgen te maken. In Duitsland daarentegen heeft u als werknemer in dat geval echt een financieel probleem, het sociale vangnet is in Duitsland beduidend minder dan in Nederland. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (Berufsunfähigkeitsversicherung) is daarom in Duitsland erg belangrijk. Deze verzekeringen zijn in Duitsland daarentegen wel goedkoper dan in Nederland. Lees meer»

Pensioen in Duitsland
Wanneer u besluit een aantal jaren in Duitsland te gaan (wonen en) werken, dan bouwt u in Nederland geen pensioen op. Indien u een pensioentekort wilt vermijden, is het sterk aan te raden in Duitsland geld opzij te leggen. Wij hebben oplossingen ontwikkeld om uw financiële tekorten zo gering mogelijk te houden. Lees meer»

Gezondheid (wettelijk/particulier) in Duitsland
Sinds 2006 kent Nederland geen verschil meer tussen ‘ziekenfonds’ en ‘particulier’. In Duitsland bestaat nog steeds de mogelijkheid zich via een particuliere of wettelijke ziektekostenverzekering te verzekeren. Daarnaast is de Duitse zorgverzekeringsmarkt complexer dan de Nederlandse, Duitsland telt namelijk meer dan honderd verschillende zorgverzekeraars. Indien u zich particulier dient te verzekeren, heeft u bovendien te maken met grote prijsverschillen tussen de verzekeraars. Op basis van uw wensen en behoeften helpen wij u graag bij het vinden van de meest passende oplossing.